ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πάρκων σε στέγες και σε γήπεδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι μεγάλη. Σε όλη την χώρα υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία που προκύπτει από την απόδοση των εγκατεστημένων έργων σε συνθήκες λειτουργίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει παρατηρηθεί πτώση στην απόδοση των πανέλων από την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή η πτώση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές με έντονη ζέστη καθώς και σε έργα που είναι εγκατεστημένα σε έδαφος που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας.

Ανάλογα με τον τύπο του πανέλου που έχει εγκατασταθεί και την περιοχή η στιγμιαία πτώση στην απόδοση μπορεί να είναι της τάξης ακόμα και του 20%. Όλα τα πανέλα χαρακτηρίζονται από τον συντελεστή πτώσης απόδοσης (temperature coefficient) που προσδιορίζει την πτώση της απόδοσης από την θερμοκρασία βάσης των 25 βαθμών Κελσίου για κάθε πανέλο. Αυτό είναι τυπικά όσον αφορά την ισχύ (temperature coefficient a Pmpp) από 0,40 έως 0,50, ενώ επιμέρους συντελεστές για την τάση και την ένταση του ρεύματος που επηρεάζουν άμεσα την τελική προσφερόμενη ενέργεια στο σύστημα διαφέρουν αντίστοιχα από πανέλο σε πανέλο κάθε κατασκευαστή. Πρακτικά αυτό σημαίνει εάν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο λειτουργεί σε θερμοκρασία 45 βαθμών κελσίου παρατηρούμε πτώση στην παραγωγή της τάξης του 8 -10%. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνυπολογιστεί και η κόπωση που προκαλούν οι συνθήκες ζέστης στα πανέλα, προκαλώντας ταχύτερη πτώση στην αναμενόμενη μείωση της απόδοσης, λόγω εντονότερης φθοράς.

Η ιδανικότερη λύση μείωσης της θερμοκρασίας σε αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι η εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος υδρονέφωσης. Η ευρεία γκάμα προϊόντων της εταιρείας μας προσφέρει λύσεις με πολλαπλά οφέλη, είτε σε στέγες 10KW οικιών, είτε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις σε γήπεδα και σε βιομηχανικές στέγες.

Ενδεικτικά σε εγκατεστημένα συστήματα της εταιρίας μας, παρατηρήθηκε αύξηση της απόδοσης του έργου της τάξης του 25% στιγμιαία, ενώ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της παραγόμενης ενέργειας σε βάθος έτους 6-7%.

Τέλος ο ιδιοκτήτης ενός φωτοβολταικού συστήματος πάντα πρέπει να συνυπολογίσει ότι το έργο χωρίς σύστημα υδρονέφωσης θα έχει πτώση στην απόδοση σε βάθος χρόνου, καθώς και τα μειωμένα έσοδα που θα έχει από την κόπωση των πανέλων σε βάθος 25 ετών.

Τα συστήματα COOLMERCHANT συνιστούν τη μοναδική λύση ψύξης φωτοβολταϊκών πάρκων. Εγκαθίστανται κάτω από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και ελαττώνουν τη θερμοκρασία των πανέλων από 5-15°C!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελάττωση της θερμοκρασίας των πανέλων

Μειωμένη φθορά και κόπωση των πανέλων

Αύξηση της παραγωγής

Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης που επιτρέπει σύντομη απόσβεση κόστους του συστήματος και μακροχρόνια αυξημένα κέρδη

Αξιοπιστία συστήματος (ιταλική κατασκευή)

Για τεχνικές λεπτομέρειες και εξειδικευμένες πληροφορίες για τα οφέλη και τις παραμέτρους της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος υδρονέφωσης στο δικό σας φωτοβολταϊκό πάρκο επικοινωνήστε μαζί μας.