Οινοποιεία

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα κελάρια κρασιού και άλλων αλκοολούχων ποτών, κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα από τα ακατάλληλα επίπεδα υγρασίας, με λογική συνέπεια τη φυσική εξάτμιση του κρασιού. Η ποιότητα και η ποσότητα του κρασιού επηρεάζεται, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες χρηματικές απώλειες τόσο από το κόστος εργασίας, προκειμένου να ξαναγεμίσουν το βαρέλια, όσο και από το προϊόν που εξατμίζεται. Τα κελάρια χάνουν έως και 15% της αξίας του κρασιού τους ανά έτος λόγω των ανεπαρκών επιπέδων υγρασίας ενώ η ποιότητα του κρασιού μειώνεται δραματικά από τη μη σωστή λειτουργία των ξύλινων βαρελιών, λόγω της αφυδάτωσης τους.

Τα ξύλινα βαρέλια πρέπει να αποθηκεύονται σε σκοτεινό περιβάλλον με σταθερά επίπεδα υγρασίας μεταξύ 65% και 85%. Επίπεδα υγρασίας χαμηλότερα του 65% οδηγούν σε υψηλό κίνδυνο αφυδάτωσης των βαρελιών.

Η ΛΥΣΗ

Το καινοτόμο σύστημα υδρονέφωσης των κελαριών της COOLMERCHANT βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων υγρασίας μεταξύ 65% και 85% επιτρέποντας την ουσιαστική μείωση της απώλειας του κρασιού όπως και την σωστή απόδοση των ξύλινων βαρελιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αυξημένη παραγωγικότητα στα κελάρια κρασιού
Διατήρηση των επιθυμητών επιπέδων υγρασίας επί 24ώρου βάσεως
Πρόληψη της αφυδάτωσης των ξύλινων βαρελιών
Μείωση της φυσικής εξάτμισης του οίνου
Μείωση του εργατικού κόστους από τα περιοδικά συμπληρώματα
Διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας επί 24ώρου βάσεως.
Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας
Ταχεία απόσβεση κόστους εγκατάστασης

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το σύστημα υδρονέφωσης της COOLMERCHANT εγκαθίσταται στο κελάρι για να λύσει με φυσικό τρόπο το πρόβλημα της υγρασίας και της απώλειας του κρασιού. Ψεκάζει στην ατμόσφαιρα σταγονίδια νερού μικρότερα από 10 micron μέσω εξειδικευμένων αντλιών υψηλής πίεσης. Το σύστημα υδρονέφωσης της COOLMERCHANT διατηρεί τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο και επίσης κρατά το επίπεδο υγρασίας σταθερό μεταξύ 65% και 85% σε 24ωρη βάση χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως θερμοστάτες, υγροστάτες και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω του ειδικού συστήματος plc που δίνει εντολή στο σύστημα να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο υγρασίας στο ποσοστό που επιθυμούμε.

Ένα κανονικό ξύλινο βαρέλι περιέχει περίπου 250 λίτρα κρασιού. Αν δεχτούμε ένα 15% της ετήσιας εξάτμισης χάνουμε 37,5 λίτρα κρασί ανά βαρέλι. Υπολογίζοντας μια μέση τιμή των 10 ευρώ ανά λίτρο, οδηγούμαστε σε απώλειες έως 375 ευρώ το βαρέλι το χρόνο! Συνεπώς, ένα μετρίου μεγέθους κελάρι με περίπου 100 βαρέλια, σημειώνει απώλειες της τάξης των 37.500 ευρώ ετησίως! Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας ενός καινοτόμου συστήματος υδρονέφωσης, συμπεραίνουμε με σιγουριά πώς ο επενδυτής θα είναι σε θέση να αποσβέσει τα χρήματα της επένδυσης του κατά τους πρώτους 4 ενώ στη συνέχεια το κελάρι θα συνεχίσει να εξοικονομεί ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο